Ūdens ķīmiskā režīma ilgtspējīgi risinājumi

Ekonomija
Ilgtspēja
Ķimikālijas
Pārtikas ražošana
Pielietojums
pārtikas rūpniecība
ķīmiskā rūpniecība
dzeramā ūdens ražošana
siltuma un enerģijas ražošana
kokapstrāde
rūpnieciskā ražošana
notekūdeņi
Tehnoloģija

Specializēta ķīmiskā viela veic ūdens apstrādi, kondicionēšanu un attīrīšanu. Tiek nodrošināti korozijas inhibitori, mikrobioloģijas kontroles līdzekļi, pretputu līdzekļi, antiskalanti, notekūdeņu attīrītāji un reversās osmozes membrānu attīrīšanas ķimikālijas.

Ieguvumi
  • Energoefektivitāte
  • Iekārtu un to sistēmu aizsardzība
  • Izmaksu ietaupījums
  • Maksimāla ūdens izmantošana
  • Vides piesārņojuma samazināšana

Rūpnieciskajā pārstrādē un rūpnīcās ūdenssaimniecība kļūst arvien nozīmīgāka. Viena no svarīgākajām prioritātēm ir zemākas kvalitātes ūdens avotu maksimāla izmantošana, kam nepieciešamas inovatīvas ūdens attīrīšanas programmas. Vēl viena prioritāte ir samazināt ūdens patēriņu, maksimāli palielinot koncentrācijas ciklus dzesēšanas torņos un uzlabojot rūpniecisko notekūdeņu pārstrādes un pārstrādes procesus, vienlaikus pasargājot siltummaiņus un cauruļvadu sistēmas no kaļķošanas, nogulumu un korozijas ietekmes.

Neatkarīgi no tā, vai jūsu mērķis ir palielināt ražošanas apjomus, laiku starp apkopēm, kalpošanas laiku vai samazināt vides piesārņojumu, varat paļauties uz mūsu risinājumiem, kas sniegs ieguvumus. Tikpat svarīgi mēs palīdzam paskatīties tālāk par šodienas izaicinājumiem, lai labāk sagatavotos darbībai nākotnē, neatkarīgi no tā, vai izmantos jaunas ūdens attīrīšanas sistēmas vai sniegs izpratni par jūsu ražotnes siltumapmaiņas ciklu.