Aerācija – ekonomisks risinājums notekūdeņu stacijas modernizācijai

Ekonomija
Ilgtspēja
Pielietojums
notekūdeņu attīrīšana
pārtikas rūpniecība
rūpnieciskā ražošana
farmaceitiskā rūpniecība
ķīmiskā rūpniecība
Tehnoloģija

Aerācija ir intensīva skābekļa padeve notekūdeņu baseinos bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs ar nolūku bagātināt ūdeni ar skābekli lai veicinātu ūdens attīrīšanu, un virszemes ūdens tilpnēs vai rezervuāros, lai neveidotos aļģes un pataloģiskie mikroorganismi.

Ieguvumi
  • Dabai draudzīga
  • Ilgtspējīga
  • Efektīva
  • Izmaksu ietaupījums

Notekūdeņu un virszemes ūdeņu aerācija ir būtiska notekūdeņu attīrīšanas procesā. Notekūdeņos aerācija aktivizē bioloģiskos procesus ūdenī, lai veicinātu ūdens oksidēšanos un tādejādi pašattīrīšanās spēju, izmantojot aktīvā skābekļa ievadi.

Aerācijas metodi var izmantot arī pilsētas grāvjos, dīķos, kanālos un citos virszemes ūdeņos, lai risinātu vai novērstu eitrofikāciju (ķīmisku uzturvielu palielināšanās ekosistēmā izraisīta paaugstināta augu augšanas un atmiršanas intensitāte) un tādējādi līdz minimumam samazinātu aļģu ziedēšanu.

Tāpat šo metodi var izmantot, lai novērstu skābekļa līmeņa pazemināšanos ūdenī zem 5 mg O2/l, kas apdraudētu ūdens dzīves ciklu. Peldošie gaisa pūtēji darbojas uz ūdens virsmas, tāpēc nav nepieciešama dārga un komplicēta kolektoru un inžektoru sistēma tvertnes iekšpusē, kas vienkāršo uzstādīšanu un būtiski samazina sistēmas kopējās projekta investīcijas.