Vai ar kvalitatīvi sagatavotu ūdens sistēmu var taupīt enerģiju? 

Ūdens

Rūpniecībā tvaika katli ir galvenais energoresursu patērētājs, kas būtiski nosaka ražošanas izmaksas, ražotā produkta vērtību un konkurētspēju tirgū. Tāpēc ražotāju galvenais uzdevums ir saražot produktu ar iespējams zemākām izmaksām salīdzinājumā ar citiem tirgus dalībniekiem. 

Ūdens sagatavošanai ir tieša ietekme uz siltuma enerģijas ražošanas iekārtu jeb katlu darbības efektivitāti. Neatbilstoši jeb nepietiekami sagatavots ūdens veicina papildus resursu izlietošanu jeb pārtēriņu. Runa ir par kurināmo un elektroenerģiju. 

Kvalitatīvi sagatavots ūdens katlu iekārtās sniedz resursu ekonomiju 10% līdz 25%. Tas ir būtisks izmaksu ietaupījums, ņemot vērā mūsdienu enerģētikas resursu tirgus straujās un pastāvīgās izmaiņas. 

Šāda veida projekti nebūt nenozīmē pilnīgu esošās sistēmas nomaiņu, bet visbiežāk tas ir saistīts ar sistēmas papildināšanu, pārveidošanu un aprīkošanu ar papildus iekārtām. Papildus aprīkošana, protams, saistīta ar papildus investīcijām, bet būtiski ir pieminēt, ka svarīgākais jautājums ir par ātru atmaksāšanos, kas šāda veida projektos ir vien skaitāms mēnešos, visbiežāk jeb vidēji 6 līdz 18 mēneši. 

Tāpat esam gatavi apsekot Jūsu esošo ūdens sagatavošanas sistēmu un izstrādāt energoefektivitātes pasākumus, gan resursu, kas būtu elektroenerģija un ekspluatācijas materiālu, gan ūdens ekonomijai, kas balstīts uz atmaksāšanās aprēķinu.

Visi risinājumi ir balstīti uz jaunākajām tehnoloģijām, atbilstoši mūsdienu prasībām un pieredzi, kas iekrāta 25 gadus strādājot rūpniecībā.